جدیدترن های تکنولوژی را تجربه کنیدکتابهای تازه منتشر شده

جدید ترین کتابهایی که منتشر شده اند و کاملا هم زمان با انتشار نسخه اصلی در اختیار شما قرار داده شده اند

کامپیوتر

200

نرم افزار

110

تکنولوژی

98

مجله

57

بهترین مجلاتبه زبان انگلیسی

مشاهده همه